Thời gian làm việc: 8h:00 đến 17h30 mỗi ngày trừ chủ nhật.

Quy định chung

Quy định chung về vận chuyển hàng của Cty Chuyển Phát Nhanh Người Vận Chuyển

KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI HÀNG HÓA SAU ĐÂY :
+ Các loại hàng hóa, tài liệu bị cấm theo qui định của nhà nước VN về hàng cấm gửi, cấm lưu thông.
+ Hàng hóa có thể gây nguy hại cho người khác và phương tiện vận chuyển.
+ Các loại hàng hóa có xuất xứ nước ngoài mà nhà nước VN cấm nhập.

 

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GỬI :
+ Ghi đầy đủ thông tin vào mặt trước của biên lai giao nhận.
+ Cung cấp chứng từ cần thiết đi kèm của hàng gửi.
+ Hàng hóa gửi phải được bao gói đảm bảo.
+ Thông báo chi tiết của hàng hóa.
+ Kèm họ tên & số TK nếu bên gửi nhờ thu hộ (nếu có)

 

TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN VẬN CHUYỂN:
+ Kiểm tra tính hợp pháp của hàng gửi. Có quyền từ chối phục vụ khi hàng gửi có dấu hiệu vi phạm pháp luật – có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hàng gửi kể từ khi nhận đến khi giao cho người có quyền nhận.
+ Sau khi thu hộ tiền khách hàng (nếu có) sẽ chuyển ngay vào TK người nhờ thu hộ trong vòng 12h nhưng không được quá 48hh. Trường hợp thu tiền nhầm ngày nghỉ/lễ thì sẽ chuyển sang trong ngày hôm sau.

 

KHÔNG HOÀN PHÍ GIAO NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP SAU ĐÂY :
+ Chuyển phát chậm trong trường hợp bất khả kháng: tai nạn, thiên tai….
+ Hàng không giao đến được do lỗi bởi người gửi hoặc người nhận từ chối.

 

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRƯỜNG HỢP SAU ĐÂY :
+ Hàng gửi bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ hoặc bị tịch thu
+ Hàng hóa, vật phẩm bị hủy hoại do đặc tính tự nhiên.
+ Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy chuyển, hư hỏng, …

 

NGƯỜI GỬI CẦN CHÚ Ý SAU ĐÂY :
+ Không để tiền, cũng như các chất nguy hiểm vào hàng gửi. Người gửi khai báo đầy đủ rõ ràng các thông tin trên và đảm bảo thông tin chính xác.
+ Khách hàng có quyền khiếu nại trong thời gian 03 ngày kể từ ngày gửi.
+ Các đơn hàng không có người nhận và phải trả về,chúng tôi sẽ điện thoại thông báo cho quý khách biết. Để nhận lại món hàng quý khách vui lòng đến địa chỉ Cty để nhận lại.Trường hợp quý khách muốn đem món hàng chuyển về cho quý khách, quý khách vui lòng thanh toán 50% giá chuyển phát.